Dobrodošli u sustav za podršku SCRI

Potrebna je valjana e-mail adresa za prijavu.


Korisnici zahtjeve podnose na jedan od sljedećih načina:
  • telefonskim pozivom na broj u slučaju nedostupnosti službenog E-maila i web sučelja.


Pravila privatnosti

Studentski centar Rijeka posebnu pažnju poklanja zaštiti osobnih podataka svojih korisnika. Svi podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Studentski centar Rijeka ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća 2016/679. svaki ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima.